28 april 2016

Hoog niveau...

En de Daltons zagen en hoorden dat het goed was!
Vanavond, 28 april, trotseerden we koude en wind om ons eerste concert 'op hoog niveau' ;-) te geven. We wandelden langs zakken gips, donkere gangen en onafgewerkte trappen naar het dak van het nieuwe rust- en verzorgingscentrum in Harelbeke om de pas gepensioneerde directeur een passend afscheidsconcert te geven.
De vele aanwezigen werden verrast door de 'hemelse' klanken!
Na de véle toespraken (waardoor het strakke uurschema in 't water viel...; sorry collega-muzikanten) openden we met 'Fanfarovy Pochod'. De vele aanwezigen keken -verbaasd doch enthousiast- naar ons op! Nadien trokken we enkele verdiepingen lager en brachten nog een prachtig openluchtconcertje ten gehore met onder meer de vertolking van het werk met de erg toepasselijke titel 'Motylek' (oftewel 'Kleine Schmetterling' of 'Vlinder', zijnde de naam van het rust- en verzorgingstehuis in Harelbeke).
 
Dank aan alle muzikanten* die het koude weer trotseerden.
(* ook de gelegenheidsvervangers Kris en Dieter).  


En wie eiste plots het slagwerk op? Ja hoor, het feestvarken van de dag.

En die Jan Raes amuseerde zich!


24 april 2016

Lokaal klaar...

Klaar!? Of 't is alleszins 'klaarder' geworden... 
Het aanwezige puin (!) werd geruimd, de vloertegels werden geschrobd, de ramen kregen een sopje, de gordijnen een wasbeurt, de kapotte muur wat pleisterwerk, de 'defecten elektriek' werd gearrangeerd... en dan kon de verhuis van partituren, kasten, stoelen, pupiters, slagwerk, frigo, glazen beginnen.
Voorzitter en secretaris klinken
 op een nieuwe (lokalen)start!
Op deze zondag-rustdag legden 'we' met enkelen de laatste hand. Woensdag kan er dus gerepeteerd worden in het 'nieuwe' lokaal! 

Een kiekje na de eerste repetitie in het 'nieuwe' lokaal.


PS En er moet gerepeteerd worden; donderdag a.s. is er immers een optreden in het woon- en zorgcentrum De Vlinder in Harelbeke voor de pensionering van directeur Jan Raes.

23 april 2016

Ja hoor, DLF Bissegem is nog actief!

Dat actief-zijn mag je zelfs heel letterlijk nemen. Terwijl de meeste muziekverenigingen zich 'enkel' moeten focussen op de muzikale kant van de zaak, kwam er bij ons -noodgedwongen- nog wat verbouwingswerk bij. Ons repetitielokaal in Bissegem is eigenlijk een polyvalente ruimte, wat soms wel eens voor 'problemen' zorgt aangezien we geen blijf weten met al ons materiaal... Na wat onderhandelen kregen we -tijdelijk (!?)- een 'nieuw' lokaal toegewezen in hetzelfde complex. Er was/is maar één maar: het is een beetje (=heel zacht uitgedrukt) een puinhoop. Dus ja!