14 augustus 2016

Smakelijke herstart...


Na enkele deugddoende vakantieweken werd er in onze DLF-kringen opnieuw gedacht aan een herstart. Naar jaarlijkse gewoonte ontvingen Chantal en Mario ons in hun 'getente' tuin voor een overheerlijke barbecue. De weergoden waren ons gunstig gezind en de sfeer zat er meteen weer in. Nieuwkomer Stefaan en echtgenote Trees snapten meteen waar de naam 'lustigen Freunde' vandaan kwam.